Diensten

Administratieve dienstverlening

Voor elke onderneming groot of klein is het belangrijk dat u de administratie goed voor elkaar hebt. Met de juiste informatie zoals periodieke resultaten, kosten en debiteuren/crediteuren informatie kunt u de organisatie aan- en bijsturen. U kunt ervoor kiezen uw administratie volledig of gedeeltelijk aan ons uit te besteden. U kunt zelf de administratie bijhouden in een door ons ontworpen Excel format. Ook is er de mogelijkheid om uw complete papieren of digitale dossier bij ons aan te leveren. Wij werken dan uw administratie bij en dragen tevens zorg voor de aangifte omzetbelasting. In overleg bepalen we samen welke werkwijze het beste bij u past.

Salarisadministratie

U kunt bij ons terecht voor de verzorging van de salarisadministratie:
* complete salarisadministratie;
* verzorgen aangiften loonbelasting;
* verzorgen van de jaaropgaven voor uw medewerkers en de belastingdienst;
* periodiek aanleveren van gegevens aan pensioenfondsen, verzekeraars, etc.

Jaarrekeningen

Of u nu ZZP’er, een MKB bedrijf of een BV heeft, wij stellen de jaarrekening voor u samen, dat hoort bij onze dienstverlening. De jaarlijkse bespreking van de jaarrekening is een goed moment om gezamenlijk uw bedrijf tegen het licht te houden. Waar staat u en waar wilt u naar toe? Welke trends zien wij in uw cijfers en wat zegt dat? Wat is uw persoonlijke en zakelijke doelstelling op lange termijn? De inzichten die de jaarrekening oplevert, maken dit formele document waardevol.

Fiscale aangifte

Bij uw fiscale aangiften zijn twee dingen vooral belangrijk: dat u ze op tijd indient én dat u ze correct indient. Zo fiscaal gunstig mogelijk, rekening houdend met de aftrekmogelijkheden. U kunt dit volledig aan ons overlaten. Wij verzorgen alle denkbare fiscale aangiften, zoals omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting (ook voorlopige teruggaaf), vennootschapsbelasting, intracommunautaire prestaties, schenkingen, etc. Wij controleren uw aanslagbiljetten en zo nodig communiceren wij met de Belastingdienst.

Fiscale advisering

Behalve administratiekantoor zijn we ook een belastingadviesbureau. U wilt op een fiscaal gunstige manier ondernemen en wij helpen u met handige tips waarmee u in aanmerking komt voor belastingteruggave. De vraag is niet alleen hoeveel u moet betalen, maar ook wanneer. Binnen de fiscale wetgeving zijn er tal van mogelijkheden. Wij geven u graag advies.

Detachering

Heeft u liever dat de (salaris) administratie op locatie wordt verwerkt, of heeft u (tijdelijk) ondersteuning nodig (bijvoorbeeld wegens ziekte, zwangerschap of u heeft een vacature) dan behoort dit uiteraard ook tot de mogelijkheden. Heel flexibel, voor het aantal uren per week en zolang als u dat nodig vindt. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden hanteren wij verschillende tarieven.

Management in de huisartsenpraktijk

Wij kunnen de volgende taken voor uw huisartspraktijk uitvoeren:
1. Algemeen praktijkmanagement
Werkbesprekingen, begeleiden van het accreditatie-proces, rooster- en vakantieplanning, klachtenfunctionaris, wachtwoorden inventarisatie en beheer, etc.
2. Personeelszaken
Arbeidscontracten, functioneringsgesprekken, toepassen van de CAO voor het personeel, risico-inventarisatie, vertrouwenspersoon, werving en selectie, bijhouden van personeelsdossiers op basis van de LHV standaard, verlof en verzuim.
3. (Digitale) communicatie
Up-to-date houden van de website en/of een wachtkamerinformatiescherm.
We maken folders of een mailing voor de patiënten, implementeren van een patiënten portal (recepten/e-consult/agendaplanning).
4. Financiën en contracten
Wij helpen de huisartsen met het afsluiten van hun contract met de zorgverzekeraar (baten en kosten berekenen voor bepaalde modules en implementatie van de gestelde voorwaarden). Wij helpen personeel van de huisartsenpraktijk te instrueren om binnen de kaders van de declaratiewijzer zo goed mogelijk de verrichtingen te declareren.

Associëren / dissociëren / bedrijfsopvolging

U neemt een onderneming over of treedt toe tot een maatschap, u start een onderneming of praktijk. Wij kunnen u helpen bij een vlotte en goede start. Ook als u wil stoppen met uw onderneming of praktijk of uittreden uit een maatschap kunnen we u bijstaan. Het is een belangrijke beslissing die u goed voorbereid wilt nemen. Wij geven antwoord op uw vragen en begeleiden u bij de verschillende stappen. Van de voorbereiding tot de afwikkeling van alle contractuele en administratieve zaken.